Grŵp Gweithredu Lleol

Mae partneriaeth LEADER yn cael ei hadnabod fel Grŵp Gweithredu Lleol (LAG), ac mae'n gyfrifoldeb y GGLl i ddarparu cyfeiriad strategol a sicrhau bod y gweithgareddau’n cyd-fynd â Strategaeth Datblygu Lleol Conwy. Mae'r GGLl yng Nghonwy yn cynnwys 24 o gynrychiolwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys twristiaeth, ffermio, y trydydd sector, llywodraeth leol a sefydliadau addysgol:

  Enw Sefydliad
Sector Cyhoeddus Victoria Kelly Hwylusydd Tai Gwledig - Grŵp Cynefin
  Cllr Goronwy Edwards Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cllr Dilwyn Roberts Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Nigel Morgan Adran Gwaith a Phensiynau
  Keith O'Brien Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
  Euros Jones Adnoddau Naturiol Cymru
  Marianne Jackson Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Rhianwen Edwards Grŵp Llandrillo Menai
  Rob Dix Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
     
Sector Preifat Penodi aelod newydd Amgylcheddol
  Bronwen Griffith Gwirfoddol
  Dafydd P Jones Amaethyddol
  Penodi aelod newydd Diwylliannol
  Eleri Evans Gwirfoddol
  Ffuon P Williams
Gwirfoddol
  Gareth Roberts SBusnes
  Geraint Jones Amgylcheddol
  Gethin Owen Amaethyddol
  Katherine Himsworth Busnes
  Paul Williams Amaethyddol
  Pete Barrar Diwylliannol
  Rhys Evans Diwylliannol
  Sioned Lloyd Amaethyddol
  Wendy Jones Gwirfoddol

 

04/06/15
Rhaglen - cliciwch yma
Cofnodion - cliciwch yma

16/07/15
Rhaglen - cliciwch yma
Cofnodion - cliciwch yma

01/10/15
Rhaglen - cliciwch yma
Cofnodion - cliciwch yma

CONWY LOCAL ACTION GROUP BOARD TERMS OF REFERENCE - Cliciwch yma i lawrlwytho (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Yn yr adran hon...

Grŵp Gweithredu Lleol Cyfarfod â’r tîm
LEADER Strategaeth Datblygu Lleol
Map