Cyfarfod â’r tîm – pwy ‘di pwy

Mae tîm o swyddogion prosiect (un ai wedi’u cyflogi’n uniongyrchol neu wedi’u contractio gan Wasanaeth Datblygu Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) sy’n cydlynu gweithgareddau y grŵp Grwpiau Gweithredu Lleol, ac sy’n gweithio yn y maes i gyflwyno’r prosiectau.

Mae’r tîm ar gael i gynghori a chynorthwyo trigolion, perchnogion busnes a grwpiau cymunedol yng Nghonwy wledig ar unrhyw agwedd o’r Cynllun Datblygu Gwledig a’i weithrediad.

Elen Haf Edwards – Rheolwr Strategaeth Datblygu Gwledig
Laura Fisher – Swyddog Marchnata a Gweinyddol
Tom Jones – Swyddog Cyllid a Hawliadau
Ela Fon Williams – Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth
Meira Woosnam - Swyddog Ysgogi yn yr Ardal Wledig
Rhys Evans – Swyddog Partneriaethau Busnes a Chadwyn Gyflenwi

Yn yr adran hon...

Grŵp Gweithredu Lleol Cyfarfod â’r tîm
LEADER Strategaeth Datblygu Lleol
Map