Cysylltu â Ni

Grŵp Gweithredu Lleol Conwy
Glasdir,
Plas yn Dre,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0DF

E-bost: ConwyLocalActionGroup@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 576673

Staff Conwy Cynhaliol

Elen Edwards Rheolwr Strategol Datblygu Gwledig 01492 576670 elen.edwards@conwy.gov.uk
Tom Jones Swyddog Cyllid a Hawliadau 01492 576675 tom.jones@conwy.gov.uk
Laura Fisher Swyddog Marchnata a Gweinyddu 01492 576673 laura.frances-fisher@conwy.gov.uk
Ela Fon Williams Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth 01492 576674 ela.williams@conwy.gov.uk
Meira Woosnam Swyddog Ysgogi yn yr Ardal Wledig 01492 576672 meira.woosnam@conwy.gov.uk
Rhys Evans Swyddog Partneriaethau Busnes a Chadwyn Gyflenwi 01492 576671 rhys.evans@conwy.gov.uk

 

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein

Enw:
Cyfeiriad:
Rhif Ffôn:
Ebost:
Ymholiad:

Ychwanegu at restr bostio

Form Object