Ffynonellau Ariannu Eraill

Mae’n rhaid i’r gweithgareddau fydd yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 fod yn gydnaws â’r chwe Blaenoriaeth Datblygu Gweledig Ewropeaidd:

  • annog pobl i gyfnewid gwybodaeth ac i arloesi ym maes amaethyddiaeth a choedwigaeth, ac mewn ardaloedd gwledig
  • gwneud amaethyddiaeth o bob math yn fwy cystadleuol a gwneud ffermydd yn fwy hyfyw
  • hyrwyddo gwaith i drefnu cadwyni cyflenwi ac i reoli risg ym maes amaethyddiaeth
  • adfer, cadw a gwella ecosystemau sy’n ddibynnol ar amaethyddiaeth a choedwigaeth
  • hyrwyddo effeithlonrwydd o ran adnoddau a helpu gyda’r newid i economi carbon isel, sy’n gallu gwrthsefyll effeithiau’r hinsawdd, yn y sectorau amaethyddiaeth, bwyd a choedwigaeth
  • hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gwaith i leihau tlodi a datblygu’r economi mewn ardaloedd gwledig.

Mae Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 yn gyfle rhagorol i helpu i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, tyfu busnesau gweledig a gwella lles cymunedau gwledig. Mae wedi’i ddylunio i fod yn arloesol, yn hyblyg ac yn integredig er mwyn ei fod yn sicrhau bod y buddsoddiadau y mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn eu gwneud yn creu’r manteision gorau un.

Dilynwch ni ar Facebook er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020
Schemes opening for an initial round of Expressions of Interest
(Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Manylion Cyfnodau Datganiad o Ddiddordeb

Cynllun
Dyraniad dangosol
Cyfanswm nifer y ceisiadau llawn y disgwylir eu cael
Rownd yn agor
Rownd yn cau
Dyddiad penderfynu ar y Datganiad o Ddiddordeb
Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig
£3m
25
05-Medi-16
31-Hydref-16
13-Ionawr-17
Cynllun Grant Cynnyrch Cynaliadwy
£6m
40
05-Medi-16
31-Hydref-16
12-Rhagfyr-16
Cynllun Rheoli Cynaliadwy
£5m
20
03-Hydref-16
30-Tachwedd-16
15-Chwefror-17
Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio
£6m
20
17-Hydref-16
19-Rhagfyr-16
28-Chwefror-17
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd
Ar gau – dyddiadau ar gyfer y dyfodol i'w cadarnhau
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren
Ar gau – dyddiadau ar gyfer y dyfodol i'w cadarnhau


Further windows are expected to be announced shortly.
The intention is that schemes will open and close regularly through the life of the programme.

Once the programme is launched an 18 month rolling timetable of scheme windows will be published in advance on the website.

Yn yr adran hon...

Arian LEADER Ffynonellau Ariannu Eraill