Conwy Naturiol

Cymraeg - English

logo

Chwiliwch am y label ar fwydlenni, silffoedd ac mewn ffenestri siopau

Mae Conwy Wledig yn gartref i amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd a diod a dim ond eu cynhyrchion nhw all gael eu labelu gyda'r brand hwn.

Cliciwch ar y linciau isod i weld rhestr o gynhyrchwyr sydd yn defnyddio Conwy Naturiol...

 
jams

Mae Kären a Lorraine yn rhedeg y busnes cartref yma ym mhentref Llansanffraid Glan Conwy yn Nyffryn Conwy. Mae Celtalan yn creu cacenni cartref blasus, jamiau, cyffug a phwdinau poeth ac oer, yn ogystal â chacenni llysiau unigryw, pob dim heb gadwolion. Rydym yn defnyddio ffrwythau gwrych traddodiadol o ffynonellau lleol yn ein jamiau. Er enghraifft, daw ein afalau tindwll o hen goeden yn agos i Fangor (lleoliad yn gyfrinach!). Caiff llawer o’u ffrwythau eu casglu’n lleol â chaniatâd perchennog y tir. Ar gael gan Space Craft Conwy. Cacenni ar gael i’w harchebu drwy’r wefan, Facebook a Twitter neu mewn ffeiriau bwyd. Cacenni a jamiau Fegan a heb glwten ar gael hefyd yng Nghaffi Providero yng Nghyffordd Llandudno.

Celtalan Homemade of Glan Conwy
21 Ffordd Naddyn, Glan Conwy, Conwy, LL28 5NH
07833470325
www.celtalan.co.uk

 

bisgedi

Popty teulu traddodiadol yn pobi bara, pastai, cacenni a danteithion blasus mewn ffwrn 100 mlwydd oed gan ddefnyddio ryseitiau sydd wedi’u defnyddio ers cenedlaethau.

Yn cynnig hyd at 400 gwahanol fath o fara, cacen, pastai neu ddanteithion. Gall popty Scilicorns hefyd bobi i archeb.

Yn ogystal â phobi traddodiadol, mae Antony wedi ymuno ag Emyr, ffermwr lleol, ar fenter i greu bisgedi o’r Maen gan ddefnyddio gwenith a dyfwyd filltir o’r popty yn unig.
Ar gael i’w prynu’n uniongyrchol o’r popty.

Becws Scilicorns
42 Denbigh Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0AA
01492 640427
www.scilicorns.co.uk

 

cakes

Based in Llanrwst, at the heart of Snowdonia in North Wales, Siwgr a Sbeis is not only a true Welsh story but a delightful tale about how two women literally ‘got the village baking!’ Rhian Owen and Rhian Williams founded Siwgr a Sbeis twenty five years ago. Both school friends went to a bakery and confectionary college together before starting their small venture specialising in the baking and manufacturing of cakes and confectionery.
Steeped in tradition, baked in a truly traditional way, yet inspired by new flavours and Welsh ingredients, all Siwgr a Sbeis products are completely inspiring.


Available to buy from Spar stores and selected garden centres across North Wales, or online.

Siwgr a Sbeis
Parc Ty Gwyn, Ffordd Berth Ddu, Llanrwst, LL26 0PQ
01492 641940
www.siwgrasbeis.com

 

image

Mae Tandderwen yn bopty traddodiadol ym mhentref poblogaidd Betws y Coed. Prynodd Rachael Evans, merch leol, y siop 30 mlynedd yn ôl (wrth astudio ar gyfer ei lefelau-A yn 18 oed!) a sefydlodd Tandderwen 25 mlynedd yn ôl. Mae’r popty yn gwerthu bara ffres, cacenni a phastai cartref ac mae ei ‘fwydlen’ yn newid yn ddyddiol. Trïwch eu Bara Brith, wedi’i wneud y ffordd draddodiadol gan ddefnyddio burum. Mae Tandderwen hefyd yn darparu’n gyfanwerthol i westai, caffis a siopau ym Metws y Coed a’r ardal leol. Os ydych chi’n bwriadu treulio’r diwrnod ym Metws mi fedrwch chi archebu brechdanau a rhôls wedi’u llenwi o flaen llaw, neu galwch draw ac archebwch pan fyddwch chi’n cyrraedd. Ar agor o 8am i 10pm, saith niwrnod.

Ar gael o siop Spar ym Metws y Coed, 50 metr yn unig o bont carreg enwog Pont y Pair.

Becws Tandderwen
Spar / Siop Tandderwen, Holyhead Road, Betws y Coed, Conwy, LL24 0AY
01690 710324
www.sparbetwsycoed.co.uk

brewing equipment

Americanwr yw’r perchennog Erik Geupel sy’n briod â Saesnes sy’n bragu cwrw Almaeneg yng Nghymru gan ddefnyddio cyfarpar a grëwyd yn Japan – mi all lleol fod yn rhyngwladol hefyd! Mae Geipel yn defnyddio’r dulliau traddodiadol a wnaeth lager yn gwrw mwyaf poblogaidd y byd. Mae un o’r dulliau yma’n gofyn am ‘gyflyru’ am o leiaf un mis ar dymereddau sy’n agos at rewi. Y cam ‘lagro’ drud yma a roddodd enw’r ddiod iddi. Yn ôl Erik, “Mae cwrw yn ddiddorol drwy’r flwyddyn ond mae’n Zoiglator Block cryf blasus (6.7%) yn addas iawn ar gyfer llymeitian wrth ymyl y tân. Rydym wedi clywed hefyd bod ein Hefeweizen (cwrw gwenith) yn mynd yn dda iawn gyda chyri hwyaden. Pwy wyddai?”

Ar gael gan Fwyd Cymru Bodnant a Vinomondo yng Nghonwy. Barilanau ar gael yn uniongyrchol gan y bragdy ar gais.

Bragdy Geipel
PantGlas, Llangwm, Conwy, LL21 0RN
01490 420838
www.geipel.co.uk

 

bottles

Sefydlwyd Bragdy’r Gogarth ym mis Tachwedd 2005 ac mae wedi’i swatio yn ochrau’r mynydd uwchben Dyffryn Conwy rhwng Llandudno a Betws y Coed. Gyda’i enw’n tyfu am gynhyrchu cwrw a lager o safon, mae Bragdy’r Gogarth yn brysur yn dod yn bresenoldeb parhaol mewn rhai o dafarndai, bwytai a gwestai gorau Gogledd Cymru. Mae Bragdy’r Gogarth yn defnyddio cynhwysion naturiol a dulliau bragu traddodiadol gyda’i athroniaeth o fodloni pobl leol yn ogystal ag ymwelwyr. Mae eu cwrw casgen a photel yn cynnwys Orme, Celtica, Merlyn, Welsh Black a Cambria (casgen yn unig).

Ar gael o dafarn Yr Albion yng Nghonwy a llawer o dafarndai, bwytai ac agorfeydd manwerthu detholedig.

Bragdy’r Gogarth
Nant y Cywarch, Glan Conwy, Conwy, LL28 5PP
01492 580548
www.greatormebrewery.co.uk

 

2 people with drink

Meicro-fragdy ydy Bragdy Gogledd Cymru sydd wedi’i lleoli ym Moelfre yn y mynyddoedd uwchben Dyffryn Conwy, yn bragu cwrw traddodiadol megis Abergele Ale, Welsh Stout, Bodelwyddan Bitter a Moelfre IPA.

Bu John Wood yn bragu’n fasnachol am 13 mlynedd wedi 20 mlynedd o wneud cwrw fel hobi. Os hoffech chi ddiod draddodiadol go iawn yna dylai Medd fod ar eich rhestr - ac mae’n wych ar ddiwrnod gaeaf oer.

Triwch Welsh Mead, Spice Mead, medd Melomel ag eirin du, neu Cyser sy’n cyfuno medd a seidr.

Ar gael o siop y bragdy ac o siopau a thafarnau detholedig.

Bragdy Gogledd Cymru
Ty Tan-y-Mynydd, Moelfre, Abergele, LL22 9RF
01745 832966
www.northwalesbrewery.net

 

image

Mae Cigoedd Dyffryn Conwy’n darparu cigyddion lleol â chig Oen ac Eidion Cymreig, y cyfan wedi’i gael o Ddyffryn Conwy. Er ein bod ni’n gwerthu ar gyfanwerthu yn unig, mi fedrwch chi drio cynnyrch Cigoedd Dyffryn Conwy ar lawer i fwydlen leol yn ogystal â chig arbennig o gigyddion.

Yn enwedig o boblogaidd ydy’r Cig Eidion Cymreig, yn flasus iawn gyda llysiau gaeaf neu wedi’i droi’n gawl sy’n cynhesu a llenwi.

Ar gael gan gigyddion lleol ac ar fwydlenni bwyty a bistro.Conwy Valley Meats
Parry Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0DG
01492 641861
www.conwyvalleymeats.co.uk

 

image

Mae charcuterie Howatson yn fusnes teulu wedi’i leoli yn Llanefydd, ym mherfeddion Conwy wledig.

Mae’r perchennog Eifion Howatson yn cynhyrchu ystod o gig crefft gan gynnwys Chorizo a Salami o anifeiliaid sydd wedi’u magu ar y fferm, sy’n sicrhau’r gallu i olrhain a gwybod am darddiad y cynnyrch, bod y daith bwyd yn isel a bod y blas yn anhygoel.

Ar gael gan Edwards o Gonwy, The Tweed Mill – Llanelwy, Siop Fferm Hootons ar Ynys Môn, a chanolfan Bwyd Cymru Bodnant.

Cig Howatson Meats
Blaen-y-Nant, Llannefydd, Conwy, LL16 5EP
01745 540232
www.cighowatsonmeats.co.uk

 

butcher

Cigydd teuluol o safon uchel gyda’r holl gig eidion a’r cig oen yn dod drwy farchnad anifeiliaid Llanrwst. Gyda’r farchnad a’r lladd-dy yn y dref, does dim angen i’r cig deithio’n bell.

“Dwi’n gweld Llanrwst yn unigryw gan eich bod chi’n gallu prynu llawer o’r cynnyrch ffres fedrwch chi feddwl amdano yma,” dywed Elystan, sydd wedi bod yn gigydd drwy’i fywyd ac a sefydlodd O.E. Metcalfe 25 mlynedd yn ôl.

Mae ei siop yn addo gwasanaeth cyfeillgar, personol ac wrth gwrs, cynnyrch o safon arbennig.

Ar gael o gigydd O.E. Metcalfe, Llanrwst.

O.E. Metcalfe Butchers
16 Watling Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LS
01492 641755
www.oemetcalfebutchers.co.uk

 

4 people

Dau deulu ydy Barcut Rosé Veal sy’n gweithio gyda’i gilydd i fagu lloeau mewn ffordd garedig. Maen nhw’n cynhyrchu cig llo pinc neu ‘rhosyn’, sy’n wahanol i’r rhan fwyaf o gig llo traddodiadol. Mae hi ar gael yn rhai o fwytai gorau’r DU.

Wedi’u lleoli yn Llangernyw, pentref hanesyddol yn nyffryn prydferth Elwy, mae lloeau Barcut i gyd wedi’u geni a’u magu o fewn 15 milltir i’r fferm sy’n sicrhau gallu olrhain llawn.

Mae cig llo yn gig braster-isel, sy’n wych i’w weini â llysiau, sglodion neu fel ragu wedi’i goginio’n araf. Mae cig llo Barcut ar gael ar gyfanwerth yn ogystal â manwerth – i brynu’n uniongyrchol, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r fferm yn gyntaf.

Ar gael gan Poyntons neu gigyddion lleol.

Barcut Rosé Veal
Bryn Barcut, Llangernyw, Abergele, LL22 8RN
01745 860404
www.barcutveal.co.uk

image

Fferm ffrwyth a llysiau teuluol ydy Belmont sydd yn ei bedwaredd genhedlaeth. Mae Euros Evans a’i deulu’n tyfu gwahanol fathau o llysiau - o datws, cennin, bresych, sprowtiaid a mwy. Mae ffefrynnau’r gaeaf yn cynnwys tatws, moron a chennin - yn wych wedi’u gweini â chig, neu mewn cawl.

Mae Belmont hefyd yn cyflenwi’r fasnach arlwyo leol.

Ar gael gan siopau a chigyddion lleol ac o Ganolfan Bwyd Cymru Bodnant.

 

 

Belmont (Cyfanwerthwyr a Thyfwyr)
Belmont, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0UE
01492 640318 / 07710813614
www.tatwsbelmont.co.uk

 

man

Mae Bryn Dowsi’n fferm cig Eidion a chig Oen Organig 180-acer yn sir Conwy lle caiff cig Eidion a chig Oen Cymreig eu cynhyrchu’n uniongyrchol.

Mae Dafydd a Beryl wedi bod yn cynhyrchu cig Eidion ac Oen Cymreig o safon uchel y gellir ei olrhain, ers 2002.

Mae aeron organig nawr ar gael gan gynnwys riwbob, cyrens coch, cyrens duon, eirin Mair, llus duon a mafon.

Ar gael yn uniongyrchol o’r fferm, cysylltwch â Dafydd neu Beryl am fwy o wybodaeth..

Bryn Dowsi
Henryd Road, Conwy, LL32 8YF
01492 592182
www.bryndowsi.co.uk

image

Busnes tyfu llysiau ydy Cae Melwr wedi’i leoli ar fferm teulu yn Llanrwst. Yn tyfu pob math o lysiau o blanhigion wy i india-corn i fefus a pherlysiau – beth bynnag sy’n dymhorol.

Mae’r ffermwr Emyr hefyd yn tyfu gwenith sy’n cael ei ddefnyddio i wneud bisgedi briwsionllyd llesol gan y prif bobydd Anthony ym mhopty Scilicorns, un filltir i lawr y ffordd yn unig.

Mae Emyr hefyd yn tyfu plygiau planhigion llysiau sydd ar gael o wanwyn i haf cynnar.
Ar gael yn uniongyrchol o’r fferm.

 Cae Melwr
Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD
01492 642 267 / 07850 661174

 

hen

Daw wyau buarth Ochr Cefn Isa o fferm deulu Ochr Cefn Isa ar ystad Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ‘Tir Ifan’ yn Nyffryn Conwy. Mae’n fferm draddodiadol sy’n cadw praidd o ddefaid Llyn ac ieir.

Mae gan yr ieir y rhyddid i grwydro’n naturiol ar draws y tir fferm, gan greu eu cynefin naturiol eu hunain ar dir sy’n gyfoethog o ran llystyfiant.

Mae coed, perthi a waliau carreg yn darparu cysgod naturiol i’r ieir. Mae safon yr wyau’n adlewyrchu’r safon byw yma! Mae Ochr Cefn Isa hefyd yn darparu ar gyfanwerth.

Ar gael o siopau lleol a chigyddion, Bwyd Cymru Bodnant, neu’n uniongyrchol o’r fferm (drwy apwyntiad os gwelwch yn dda).

Ochr Cefn Isa
Ysbyty Ifan, Betws y Coed, Conwy, LL24 0PE
01690 770374
www.welsheggs.co.uk

image

“Mae’r rhan fwyaf o bobl dan 50 oed wedi blasu cig moch a gynhyrchwyd yn fasnachol yn unig”, dyweda Geoff Benfield, sy’n berchen ar Pigging Good Pork gyda’i wraig Mary. “Mae cig moch o fridiau prin yn blasu’n hollol wahanol – mae o mor wahanol.”

Wedi tyfu i fyny mewn oes pan oedd pobl yn cadw mochyn yn yr ardd, mae Mary nawr yn magu bridiau prin megis Gloucester Old Spot a Lop Prydeinig, ac mae’n ymhyfrydu wrth i bobl drio cig moch bridiau prin am y tro cyntaf.

Amcan eu fferm ydy cynhyrchu safon yn hytrach na maint, felly caiff y bridiau prin mwy o sylw unigol ac amgylchiadau byw ardderchog drwy’r flwyddyn.

Ar gael gan Edwards o Gonwy a Bwyd Cymru Bodnant, yn ogystal â’n uniongyrchol o’r fferm.

Pigging Good Pork
Teyrdan Hall Farm, Llanelian, Colwyn Bay, LL29 8YU
01492 518713
www.pigging-good-pork.co.uk

image

I’w gael wrth ymyl Tal y Bont yn Nyffryn Conwy, mae 5 Acre Nurseries yn fusnes cyfeillgar sy’n tyfu dros 100 gwahanol fath o berlysiau, yn ogystal â choed ffrwythau treftadaeth Gymreig.

Dewiswch o becyn dechrau o berlysiau, o’r teim, mintys, saets ac oregano cyfarwydd, i’r mwy anarferol – mintys siocled, saets oren, neu’r planhigyn ddeilen siwgr Stevia – siwgr heb galorïau.

Os ydych chi’n ffansio tyfu eich hun, beth am gymryd coeden Eiryn Du Abergwyngregyn?

Galwch draw i ymweld a chael sgwrs gydag Alun, y perchennog ac arbenigwr ar berlysiau!


Ar gael yn uniongyrchol o’r blanhigfa.

5 Acre Nurseries
Taly Bont, Conwy, LL32 8YX
07808 612880
www.5acrenurseries.co.uk

 

 

 

 

 
title
15.05.14
Busnesau Conwy yn Ennill Gwobrau Gwych
- cliciwch yma
read-more
 
twitter