Wyt ti’n byw y tu allan i ddinas? Wyt ti’n defnyddio gwasanaethau cyngor yng Nghymru? Os felly, rydyn ni am glywed gen ti.

Rydyn ni’n cynnal adolygiad o ba mor dda y mae cyrff cyhoeddus yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau.

Rydyn ni eisiau gwybod beth wyt ti’n ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael i ti.

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150046272093

Dyddiad cau – Dydd Gwener, 15fed Medi, 2017.