Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 Y Cynllun Buddsoddi Mewn Busnesau Bwyd – 3ydd Rownd ar agor. Am fwy o wybodaeth:

Dechrau’r cyfnod ymgeisio: 2 Tachwedd 2016.
Diwedd cyfnod ymgeisio: 18 Ionawr 2017.
Gwerth: £2,800,000.
Grant Mwyaf: Caiff ymgeiswyr wneud mwy nag un cais yn ystod y cyfnod y bydd y cynllun ar gael, ond dim ond un cais gaiff fod yn y system ar yr un pryd.
Grant Lleiaf: £2,400

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth