Cysylltwch â ni

Cysylltwch Conwy Wledig

Grŵp Gweithredu Lleol Conwy, Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst,Conwy, LL26 0DF

Ebost: ConwyLocalActionGroup@conwy.gov.uk  | Ffôn: 01492 576673

Elen Edwards – Rheolwr Strategol Datblygu Gwledig
01492 576670 • elen.edwards@conwy.gov.uk

Tom Jones – Swyddog Cyllid a Hawliadau
01492 576675 • tom.jones@conwy.gov.uk

Ela Fôn Williams – Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth
01492 576674 • ela.williams@conwy.gov.uk

Laura Fisher – Swyddog Marchnata a Gweinyddu
01492 576673 • laura.frances-fisher@conwy.gov.uk

Meira Woosnam – Swyddog Ysgogi yn yr Ardal Wledig
01492 576672 • meira.woosnam@conwy.gov.uk

Rhys Evans – Swyddog Partneriaethau Busnes a Chadwyn Gyflenwi
01492 576671 • rhys.evans@conwy.gov.uk

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein