Mae Ffilm Animeiddio ‘Llanrwst yn Llosgi’ sydd wedi cael ei ariannu gyda arian LEADER fel rhan o Brosiect Dathlu Treftdaeth Llanrwst yn cael ei lawnsio yn Glasdir heddiw!

Bydd hefyd yn cael ei dangos yn Sinemaes ar faes y Eisteddfod!