Ydych chi’n byw mewn cymuned wledig ac ydy dementia yn effeithio arnoch chi? Hoffai’r Gymdeithas Alzheimer roi cyfle i bobl y mae dementia yn effeithio arnyn nhw sy’n byw mewn cymunedau gwledig yng Nghymru, rannu eu profiadau, yn gyfrinachol ac yn ddienw.

Cysylltwch â Hayley Horton am fwy o wybodaeth ar 01248 671125 neu 07711561170.