Bydd Sir Conwy yn gartref i Eisteddfod Genedlaethol 2019 – gŵyl fawreddog Cymru, a gynhelir rhwng y 3ydd a’r 10fed o Awst 2019 yn Llanrwst.

Y mis diwethaf fe gynhaliwyd “Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr” llwyddiannus iawn yn Glasdir yn Llanrwst, i roi gwybod i fusnesau lleol a darparwyr gwasanaethau o nwyddau a gwasanaethau y bydd eu hangen ar yr Eisteddfod yn arwain i, yn ystod yr ŵyl ac ar ôl yr ŵyl i ddad-adeiladu’r safle.

Mynychodd dros 50 o fusnesau’r cyfarfod a drefnwyd gan Conwy Cynhaliol (y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Conwy Wledig) a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Dyweder wrth fusnesau lleol a chontractwyr i gadw golwg ar wefan yr Eisteddfod yn ogystal â gwefan Sell2Wales i gael gwybodaeth am waith a chontractau a fydd yn cael eu hysbysebu.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno trafod agweddau penodol neu unrhyw ofynion gysylltu â’r eisteddfod yn uniongyrchol trwy ffonio 0845 409 0300 neu anfon e-bost at gwyb@eisteddfod.org.uk

www.eisteddfod.wales

www.facebook.com/eisteddfod
@eisteddfod / @eisteddfod_eng
#steddfod2019