SESIWN GALW I MEWN

16/07/2019 yng Nghanolfan Uwchaled, Cerrigydrudion

Cyfle i gael cyngor am ynni – megis pa raglenni sydd ar gael i helpu cwtogi biliau trydan, clywed am brofiadau cynlluniau ynni cymunedol a llawer mwy!

Cysylltwch gydag Eirian am fwy o wybodaeth 01492 642357 / eirian@miconwy.org

Cewch alw mewn am sgwrs a phaned gyda stondinwyr amrywiol o 5:00 – 6:45 ac yna bydd cyflwyniadau gan gynlluniau ynni cymunedol am 7:00.