Rydym wedi bod yn cydweithio ar brosiect gyda Farming Community Network i ddatblygu llyfryn dwyieithog yn ffocysu ar iechyd Ffermwyr.

Bydd y llyfrynnau yn cael ei dosbarthu i bob daliad ffarm yng Nghonwy ac yn cael eu rhannu gyda mudiadau perthnasol lleol.

Edrychwch allan amdanyn nhw.

I gael copi, cysylltwch ar tîm ar 01492 576672 neu e-bostiwch conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk