Mae’r cynnig gwaredu plaladdwyr ar gael yn Nalgylch Yr Alwen.

Cysylltwch gyda David Prysor Jones Ymgynghorydd Dalgylch ar 07495 292561