Yn eisiau: Swyddogion pasbort Llanrwst

Mae Llanrwst yn annibynnol o’r diwedd, canrifoedd ar ôl y datganiad cyntaf gan Llywelyn ap Gruffudd (tywysog olaf Cymru) yn 1276 – byddwch yn rhan o brosiect celf cyffrous yn y dref ym mis Awst yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n siarad Cymraeg i fod yn swyddogion pasbort – byddwch mewn gwisg, yn cael sgyrsiau cyfeillgar ac yn cynnig Pasbort newydd i’r cyhoedd yn Llanrwst.

Ffi:  £200 y dydd (8 awr y dydd gan gynnwys egwyliau) am rhwng 3 a 7 diwrnod yn dibynnu ar eich argaeledd. O ddydd Sadwrn 3 Awst i ddydd Sadwrn 10 (ac eithrio dydd Sul 4) ynghyd â hyfforddiant a gosod gwisgoedd nos Fawrth 30 Gorffennaf yn Llanrwst.

Gofynion:

Rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg (neu’n ddysgwr cymwys), yn o leiaf 18 oed a bod yn hyderus wrth siarad â’r cyhoedd o ran cymeriad. Rhaid i chi fod yn barod i weithio y tu allan a bod ar eich traed am lawer o’r dydd. Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig sy’n gallu bod yn egnïol a chadarnhaol gyda’r cyhoedd.

Bydd gofyn i chi wisgo eich trowsus du, esgidiau du, crys gwyn a fydd yn cael eu teilwra gydag epaulettes, bathodynnau, tei, het ac ategolion eraill.

Dyddiad cau: erbyn dydd Mawrth 16 Gorffennaf anfonwch e-bost i esbonio sut y byddech chi’n addas ar gyfer rôl o’r fath, gan gynnwys CV os yw’n berthnasol a chanolwr i pasbortllanrwst@yahoo.com. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi bod yn llwyddiannus erbyn dydd Gwener 19eg Gorffennaf.

Os nad ydych ar gael am y 7 diwrnod llawn, efallai y bydd rhywfaint o hyblygrwydd. Dywedwch wrthym am unrhyw ddyddiadau / amseroedd nad ydych ar gael. Rhaid i chi fod ar gael ar gyfer y noson ar ddydd Mawrth 30 Gorffennaf ar gyfer briffio llawn a gosod gwisgoedd.