Cyfarfod i drafod Sioeau Gwledig Hiraethog

Nos Lun y 24ain o Fedi 2018, yn Ystafell Goffi Canolfan Addysg Uwchaled, Cerrigydrudion am 7:30yh.

Rydyn yn awyddus i gyfarfod â’r rhai ohonoch sy’n ymwneud â’r sioeau er dod i ddeall beth yw’r heriau wrth eu trefnu a’u cynnal – megis materion yswiriant ac iechyd a diogelwch ac ati. Gall hyn fod yn unrhyw fath o sioe a gynhelir yn yr ardal bo’r rheini’n cynnwys stoc anifeiliaid neu ddim.

Ein nod yw darganfod beth yw’r heriau a cheisio am atebion posib er dechrau datblygu cynllun a thargedu grantiau mewn ymateb iddynt.

Cysylltwch ag Eirian Pierce Jones, Cydlynydd Hiraethog os hoffech chi fynychu neu i gael sgwrs am y cynllun – eirian@miconwy.org / 01492 642357.