Ydych chi’n Fusnes, Grwp Cymunedol neu’n Gyrchfan i Dwristiaid a fyddai â diddordeb mewn cynnal pwynt Trydan Gwefru Cerbydau (Electric Vehicle Charge point), fel rhan o rwydwaith sy’n tyfu ar hyd a lled Sir Conwy?

Mae Conwy Cynhaliol yn awyddus i ariannu treialon mewn safleoedd strategol allweddol ar draws ardal wledig Conwy am 6 mis. Byddai’r prosiect yn talu am brynu, gosod ac unrhyw gostau rhedeg eraill drwy gydol y treial a bydd y dewis ar gael i’r busnes / fenter i gymryd perchnogaeth o’r pwyntiau os yw’r arbrawf yn llwyddiannus.

Mae’r unedau gwefrio cyflym hyn wedi’u cynllunio i wefrio cerbydau trydan gydnaws o 0-80% mewn tua 20-30 munud ac yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr neu siopwyr i wefru eu ceir.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i fod yn rhan o’r treial hwn, cysylltwch â 01492 576673 neu conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk