Neithiwr fe welwyd cyfarfod agored cyntaf ynglŷn â Strategaeth Datblygu Hiraethog dan arweiniad Eirian Jones, Menter Iaith Conwy sydd wedi ei phenodi i gydlynu cyflwyno’r cynllun gweithredu o fewn y strategaeth. Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghanolfan Bro Cernyw, Llangernyw a gwahoddwyd cynrychiolaeth o Gynghorau Cymuned ardal Hiraethog i fynychu.

Mae’r Strategaeth Datblygu Hiraethog yn brosiect cydweithredol rhwng y Grŵpiau Gweithredu Lleol (LAG’s) Conwy a Sir Ddinbych sef Conwy Cynhaliol a Chadwyn Clwyd.

Nod y strategaeth yn cynnal a datblygu Hiraethog fel lleoliad y mae pobl eisiau ac yn gallu byw, gweithio a chwarae yno, gan ddefnyddio a chefnogi amgylchedd, tirwedd, treftadaeth a diwylliant unigryw’r ardal.

Cynhelir y cyfarfod agored nesaf yn Nhafarn y Glan Llyn, Clawddnewydd am 6yh ar yr 20fed o Chwefror 2018.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Eirian ar 01492 642 357 neu e-bostiwch eirian@miconwy.org