Mae Grwpiau Gweithredu Lleol Sir Ddinbych a Chonwy yn chwilio am aelodau ar gyfer grwp llywio newydd yn ardal Hiraethog. Bydd y grwp llywio yn canolbwyntio ar ddatblygu a cheisio am arian ar gyfer prosiectau sydd o fudd i ardal Hiraethog. Bydd y grwp llywio yn cynnwys 8 aelod o’r ardal ac rydym yn edrych am ddatganiadau o ddiddordeb gan unigolion sy’n gweithio ac / neu yn byw yn ardal Hiraethog i fod yn rhan o hyn.

Dylai unigolion sydd â diddordeb o Sir Ddinbych gysylltu â Silas Jones yn Cadwyn Clwyd ar 01490 340500 neu e-bostiwch silas.jones@cadwynclwyd.co.uk

Dylai unigolion sydd â diddordeb o Sir Conwy gysylltu ag Elen Edwards yng Nghonwy Cynhaliol ar 01492 576670 neu e-bostiwch conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk