Mae Conwy Cynhaliol yn chwilio am ffotograffydd i gymryd delweddau tirwedd o wardiau gwledig Conwy (18 ward i gyd) ym mhob tymor (bydd gan y ffotograffydd 12 mis i gwblhau’r gwaith).

Yn ogystal â ffotograffydd, rydym hefyd yn chwilio am rywun sy’n gallu dal lluniau drone o’r holl wardiau gwledig (gellir rhannu’r contractau ffotograffydd a ffotograffydd fideo ar wahân os oes angen).

Os yw hyn o ddiddordeb i chi, cyflwynwch eich cynnig erbyn y 8fed o Ragfyr fan hwyraf. Os oes angen fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01492 576673 neu e-bostiwch conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk